shadow

Metodologii

Cercetare cantitativă

CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing/Intervievare via telefon mobil și/sau fix) permite colectarea eficientă a datelor și administrarea corectă a chestionarului, întrebările fiind livrate intervievatorului în ordinea prestabilită, iar răspunsurile fiind înregistrate direct în calculator. Reprezintă o metodă rapidă și riguroasă de colectare a datelor, fără constrângeri din punct de vedere geografic. De asemenea, permite 100% control al acurateței culegerii datelor.

CAWI (Computer Assisted Web Interviewing/ Intervievare via Internet) oferă respondenților tot timpul pe care de care au nevoie pentru a răspunde la chestionar. Cu nicio constrângere geografică, această metodologie de cercetare poate fi aplicată pentru orice zonă a țării, oferind în timp real prelucrarea datelor obținute. Pe lângă testarea stimulilor audio, CAWI permite în plus testarea stimulilor vizuali: imagini, poze, filme, reclame etc.

Mystery Shopping: metoda cea mai eficientă de evaluare a serviciilor oferite clienților. Această tehnică de analiză a modului în care personalul acționează conform procedurilor și regulilor interne permite cuantificarea nivelului la care standardele de calitate sunt atinse de către companie.

Resurse

CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing/Intervievare via telefon mobil și/sau fix)

✔ 30 de stații CATI

✔ 60 de operatori call center (2 ture de câte 8 ore)

✔ Peste 50.000 de interviuri pe an

✔ Software specializat pentru call center, care permite înregistrarea inteviurilor și o permanentă monitorizare a acestora

✔ Sistem de random digit dialing atât pentru rețelele de telefonie fixă (Romtelecom, RDS & UPC, toate 3 beneficiind de acoperire națională în proporție de 100%), cât și pentru cele de telefonie mobilă, prin intermediul unui generator de numere

✔ Sesiuni complexe de training pentru intervievatori

✔ Pretestarea fiecărui chestionar, înainte de lansarea proiectului

✔ Generarea automată a eșantionului și gestionarea acestuia

✔ CAWI (Computer Assisted Web Interviewing/ Intervievare via Internet)

✔ Panel online, format din 40.000 de adrese e-mail, atent selecționate

✔ Software specializat, ce permite accesul respondentului la chestionar în baza unui ID unic. Astfel, avem certitudinea că fiecare respondent completează chestionarul doar o singură dată

Cercetare calitativă

Comunități online: O soluție de research cu circuit închis care, prin intermediul moderatorilor specializați în moderare online, conecteaza direct consumatorul cu brandurile, oferind astfel feedback și insight-uri permanente reprezentanților brandurilor.

Acest tip de abordare calitativă presupune o implicare foarte mare a participanților selectați să facă parte din comunitate. Este astfel creat cadrul unui feedback permanent și în timp real (chiar peste noapte) pentru diferitele activități de research în care sunt implicați participanții.

Explorarea longitudinală (pe o perioadă lungă de timp) a opiniilor, percepțiilor și atitudinilor, alături de versatilitatea acestei soluții (posibilitatea de a lansa atât studii calitative, cât și studii cantitative scurte) sunt alte două atribute importante ale comunităților online.

bg1

Etnografia:analizează relația dintre cultură și comportament prin interviuri și sesiuni de observație a consumatorilor în contextul natural al achiziției și utilizării produsului. Această metodologie oferă perspective ample și insight-uri valoroase în legătură cu viziunile, acțiunile consumatorilor și locul în care aceștia locuiesc.

SliceOfLife:  instrument etnografic de cercetare, dezvoltat de compania noastră, care surprinde pe de-o parte comportamentul de cumpărare al consumatorilor în sesiuni de tip accompanied shopping, iar pe de alta aspectele de lifestyle și consum prin intermediul vizitelor realizate la domiciliul respondenților (in-home visits).

Focus Group-ul: Discuție deschisă, de grup, cu 6-8 participanți, ce permite evidențierea comportamentelor, atitudinilor, punctelor de vedere în interiorul diferitelor categorii de consumatori. Concentrându-ne pe descoperirea experiențelor și valorilor membrilor grupului, oferim clienților noștri informații valoroase cu privire la modul în care consumatorii gândesc și motivele pentru care aceștia se îndreaptă spre o anumită direcție.

Acest tip de cercetare este folosit atunci când este necesară testarea de concepte, mesaje, produse sau pentru a evalua campanii de publicitate sau de marketing. În plus, este util în identificarea profilul grupului țintă, a caracteristicilor brandului și a poziționării corecte între brandurile aparținând aceleiași categorii. Descoperirea părerilor publicului-țintă în legătură cu un produs, idee sau problema este, de asemenea, vizată prin intermediul focus group-ului.

Subcategorii

A. Focus Group-uri între prieteni: discuție liberă cu grupuri de prieteni între 4 și 6 participanți. Este recomandat fie adolescenților sau tinerilor care au nevoie să se simtă în siguranță pentru a depăși tracul, rușinea sau teamă de exprimare, fie pentru situațiile în care deciziile se iau în grup ori luând grupul în calcul.

B. Focus Group-uri conflictuale: pun față în față persoane cu opinii diferite, iar din dezbaterea creată sunt cristalizate insight-uri deosebit de interesante privind fundamentele ce stau la baza deciziilor ori problemelor.

C. Focus Grupuri Online: discuții de grup realizate online cu ajutorul unei platforme de comunicare. Reprezintă o metodologie recomandată tinerilor care petrec foarte mult timp pe interent, open minded și dispuși să comunice online despre opiniile și punctele lor de vedere.

D. Focus Groupuri via Whatsapp: discuții de grup realizate pe Whatsapp. Metodologie recomandată generațiilor tinere (în special Generația Z – 11-18 ani) foarte familiarizate cu comunicarea prin intermediul whatsapp-ului. Permite testări de produse audio-video, sharing de experiențe în timp real. Grupurile sunt închise și foarte bine controlate de moderator și co-moderator.

bg2

Interviul în profunzime: prin această metodologie ce vizează un singur respondent, oferim clienților noștri posibilitatea unei investigări amănunțite a obiceiurilor de consum, convingerilor, opiniilor, atitudinilor, preferințelor ori reacțiilor cu privire la o anumită temă. Este util mai cu seamă în cadrul studiilor ce presupun subiecte sensibile de discuție, care nu pot fi abordate în public sau pentru situațiile în care publicul vizat este unul educat sau dificil de abordat.

Subcategorii

A. Interviuri in familie: vizează discuții deschise cu membrii familiei. Această metodologie oferă posibilitatea investigării amănunțite a percepțiilor la nivel de familie față de diverse servicii și produse.

B. Interviuri „Business to Business”: interviuri față în față, realizate cu categorii mai speciale de respondenți. Sunt recomandate pentru sfera de afaceri - middle și top management - sau sfera medicală - medici.

C. Interviuri în pereche: presupun adresarea unor teme generale de discuție, ce targetează opinia cuplului și nu a persoanei. Această metodologie permite o explorare detaliată a percepțiilor la nivel de cuplu în ceea ce privește produsele sau serviciile supuse spre analiză.


bg3

Observația: permite obținerea unor informații valoroase cu privire la comportamentul oamenilor în mediul lor natural. Această metodologie le oferă clienților noștri posibilitatea de a descoperi beneficiile pe care consumatorii le percep vis-a-vis de produsele sau serviciile lor, determinarea oportunităților de afaceri, înțeleagerea modului în care oamenii folosesc de fapt produsele sau serviciile supuse spre analiză. Mai mult decât atât, cercetarea este realizată chiar în spațiul în care produsele și serviciile respective sunt utilizate (supermarketuri, centre comerciale, restaurante etc), fiind urmărite sentimentele exprimate de consumatori la nivel non verbal, cantitatea de timp petrecută în interacțiunea cu produsul sau serviciul analizat și tipul interacțiunii.

Subcategorii:

A. Observația participativă: metodologie ce presupune pe lângă observația standard, un interviu în profunzime, concentrat pe tipul de observație: cumpărături asistate, gătit sau sesiuni de curățenie în casă etc.

B. Interviuri de tip „Guerilla”: reprezintă o metodă de cercetare calitativă neconvențională, ce presupune integrarea cercetătorului în mediul consumatorului, nu doar pasiv (observațional), ci și activ. Acesta se va comporta asemenea consumatorului, jucând rolul său: va comunica la fața locului cu consumatorii, pentru a obține informații direct de la aceștia, ca de la consumator la consumator. Interviurile de acest tip permit obținerea de informații valoroase cu privire la experiența consumatorului, contribuind semnificativ la înțelegerea perspectivelor și acțiunilor acestuia. Ca acțiune spontantă în locurile în care consumatorii își desfășoară acțiunea, observația realizată de cercetătorul „sub acoperire” este utilă ca extra-metodologie pentru focus group-uri, interviuri în pofunzime sau accompanied shopping. Aria sa de aplicabilitate este foarte largă, de la studii de Usage & Attitudes, la poziționare de brand și testare de produse sau ambalaje.

Resurse

Focus group-uri creative:

✔ Sală modernă dotată cu cameră video modernă (4K) și încăpere destinată urmăririi desfășurării focus group-ului prin intermediul unui sistem de plasma 4K

✔ Transmisii online ale focus group-urilor 

✔ Servicii de traducere simultană

✔ Facilități de înregistrare audio-video

Traineri acreditați LEGO® SERIOUS PLAY®

✔ Kituri LEGO® SERIOUS PLAY®, necesare în cadrul workshop-urilor pe care le organizăm: LEGO® SERIOUS PLAY® Starter Kits & LEGO® SERIOUS PLAY® Identity and Landscape Kit

Materiale și metodologii LEGO® SERIOUS PLAY®:

Domeniile de expertiză:

Media research: TV, Radio, Online;

Financial Services: Banking, Insurance;

Technology: Telecom, IT;

FMCG: Food, Non-food;

Healthcare: Healthcare Services, Pharma;

Retail;

Automotive;

Oil&Gas;

Utilities;

Social;

Soluții de cercetare

Pentru a identifica noi oportunități de business și pentru a orienta clienții noștri către direcții care să le asigure rezultate financiare cât mai bune, printr-o înțelegere aprofundată a schimbărilor din piață și o imagine mai clară a deciziilor psihologice ale consumatorilor, aria noastră de expertiză acoperă o gamă largă de soluții de cercetare:


Market exploration:

Innovation research:

Shopper research:

Brand & Communication: